Văn bản về Đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Thành Đô

06/05/2019

Văn bản về Đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Thành Đô.

TT

Tên văn bản

Số văn bản

Ngày

ban hành

Ghi chú

1

V/v  hướng dẫn lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

2754/BGDĐT-NGCBQLGD

20/05/2010

Chi tiết xem tại đây!

2

V/v hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

7324/BGDĐT- NGCBQLGD

08/10/2013

Chi tiết xem tại đây!

3

V/v hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH

1074/KTKĐCLGD-KĐĐH

28/06/ 2016

Chi tiết xem tại đây!

4

V/v hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo

1075/KTKĐCLGD-KĐĐH

28/06/ 2016

Chi tiết xem tại đây!

5

V/v hướng dẫn đánh giá ngoài
chương trình đào tạo

1076/KTKĐCLGD-KĐĐH

28/06/ 2016

Chi tiết xem tại đây!

6

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ giáo dục đại học

04/2016/TT-BGDĐT

14/03/2016

Chi tiết xem tại đây!

7

THÔNG TƯ: Ban hành quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

12/2017/TT-BGDĐT

19/05/ 2017

 

Chi tiết xem tại đây!

8

V/v hướng dẫn tự đánh giá
cơ sở giáo dục đại học

 

766/QLCL-KĐCLGD

20/04/ 2018

 

Chi tiết xem tại đây!

9

V/v hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học

768/QLCL-KĐCLGD

20/04/ 2018

Chi tiết xem tại đây!

10

V/v sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH

769/QLCL-KĐCLGD

20/04/ 2018

Chi tiết xem tại đây!

Liên hệ:
Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Tầng 2, Nhà A, Trường Đại học Thành Đô
Km15, QL 32 - Kim Chung - Hoài Đức - Hà Nội
Hotline: 02433.861.601

 

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ