TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ SOLIDWORKS THÀNH ĐÔ

26/06/2018

Trung tâm Solidworks Thành Đô ra đời với sứ mệnh góp phần nâng tầm nguồn nhân lực kỹ thuật Việt Nam nói chung và khu vực miền Bắc nói riêng. Trung tâm giúp cho sinh viên cũng như những người đang làm việc trong ngành kỹ thuật, cơ khí…có cơ hội là một trong số những người Việt Nam được toàn thế giới công nhận về kỹ năng thiết kế 3D Solidworks.

Chi tiết

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ