VIỆC LÀM trong thời đại CHUYỂN ĐỔI SỐ

22/10/2019

VIỆC LÀM trong thời đại CHUYỂN ĐỔI SỐ - Nhận thức và Ứng xử để tiếp cận 

Chi tiết

Sun World Bà Nà Hills cám ơn Sinh viên Đại học Thành Đô.

02/10/2019

Sun World Ba Na Hills cám ơn Sinh viên Đại học Thành Đô.

Chi tiết

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ