Thư cảm ơn của TS. Phan Thị Thanh Thảo, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thành Đô về ngày tập huấn đầu tiên của cán bộ, giảng viên năm 2018

12/07/2018

Ngày tập huấn đầu tiên trong kỳ tập huấn cán bộ - giảng viên Trường Đại học Thành Đô với sự hướng dẫn nhiệt tình của Tiến sĩ Phan Tất Thứ, Chủ tịch KNV Group đã mang lại hiệu quả ngoài sức mong đợi. Đón nhận những thành quả, Tiến sĩ Phan Thị Thanh Thảo, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thành Đô đã gửi thư cảm ơn tới Tiến sĩ Phan Tất Thứ và tập thể cán bộ - giảng viên Trường Đại học Thành Đô.

Dưới đây là nội dung bức thư của Tiến sĩ Phan Thị Thanh Thảo: 

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ