Thông tin 3 công khai | Đại học Thành Đô

09/05/2019

Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo (Chi tiết xem tại đây!) 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2017-2018 (Chi tiết xem tại đây!)

Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2017-2018 (Chi tiết xem tại đây!)

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm học 2018-2019 (Chi tiết xem tại đây!)

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2018-2019 (Chi tiết xem tại đây!)

Địa chỉ liên hệ:

Trường Đại học Thành Đô

Km15, Quốc lộ 32 - Kim Chung - Hoài Đức - Hà Nội

Hotline: 1900.234.565 hoặc 0934.078.668

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ