Thông tin 3 công khai | Đại học Thành Đô

09/05/2019

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT – BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Trường Đại học Thành Đô công khai theo yêu cầu của quy chế như sau:

1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học
Công khai cam kết chất lượng giáo dục: điều kiện đăng ký tuyển sinh; mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được; các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học; chương trình đào tạo; khả năng học tập, nâng cao trình độ khi ra trường; vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp (biểu số 17 - Chi tiết xem tại đây).

2. Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế
Công khai thông tin về quy mô đào tạo; sinh viên tốt nghiệp; môn học; khóa học của ngành đào tạo; đồ án, khóa luận tốt nghiệp; hội thảo khoa học; kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học (biểu số 18 - Chi tiết xem tại đây).

3. Công khai thông tin cơ sở vật chất
 Công khai tổng diện tích đất cơ sở đào tạo quản lý sử dụng; tổng diện tích sàn xây dựng; thông tin về phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà tập đa năng, hội trường, phòng học, thư viện; học liệu của thư viện (biểu số 19 - Chi tiết xem tại đây).

4. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu (biểu số 20 - Chi tiết xem tại đây)

5. Công khai tài chính
Công khai học phí/sinh viên và dự kiến học phí toàn khóa học của sinh viên (biểu số 21 - Chi tiết xem tại đây).

Địa chỉ liên hệ:

Trường Đại học Thành Đô

Km15, Quốc lộ 32 - Kim Chung - Hoài Đức - Hà Nội

Hotline: 02433.861.764 hoặc 0934.078.668

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ