Thông báo: “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên” năm học 2019-2020 Đại học Thành Đô

23/08/2019

KẾ HOẠCH HỌC TẬP

“ TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN SINH VIÊN” NĂM HỌC 2019 – 2020

  • Căn cứ vào công văn số: 2929/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ giáo dục và Đào tạo ngày 10/07/2019 về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường ĐH, CĐSP, TCSP năm học 2019 - 2020
  • Căn cứ vào tình hình thực tế của Nhà trường.

Nhà trường xây dựng Kế hoạch học tập “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên” năm học 2019 – 2020 như sau:

  1. Thời gian: 03/09/2019 đến 10/09/2019
  2. Địa điểm: Hội trường tầng 8 nhà C
  3. Đối tượng: Toàn thể sinh viên khóa 11
  4. Lịch học cụ thể:  Tất cả các buổi sáng trong tuần.

Ngày

Thời gian

Nội dung

Người trình bày

Thứ ba

03/9

8h00-9h30

 

Chuyên đề 1:  Tổng quan về Đại học Thành Đô:  Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, chiến lược phát triển của trường Đại học Thành Đô; Nhiệm vụ năm học 2019 - 2020;

ThS. Trịnh Thị Hà

Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng

9h45-11h30

Chuyên để 2: Kỹ năng xác định mục tiêu

ThS.Lê Anh Tuấn

Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ thanh niên Hà Nội

Thứ tư

04/9

 

8h00-9h30

 

Chuyên đề 3: Tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam

Ông. Nguyễn Thanh Hải

Chánh văn phòng Trường

9h45-11h30

Chuyên đề 4: Chọn đúng nghề - chìa khóa thành công

TS. Nguyễn Lê Minh nguyên Phó vụ trưởng, Phó ban chương trình Quốc gia về việc làm, Bộ lao động thương binh và xã hội

Thứ năm

05/9

8h00-9h30

 

Chuyên đề 5: An ninh chính trị (Luật An ninh mạng, Tuyên truyền về công tác an ninh, an toàn trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn lành mạnh, thân thiện).

Công An PA03

Công an Thành phố Hà Nội

 

9h45-11h30

 

Chuyên đề 6: Mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm tham gia hoạt động sinh viên tình nguyện; Xây dựng văn hóa học đường; Giới thiệu hoạt động các câu lạc bộ;

ThS. Nguyễn Đình Việt

Bí thư Đoàn

13h30-16h30

Chuyên đề 7: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

GS. Hoàng Chí Bảo - Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Thứ sáu 06/9

8h00-9h30

Chuyên đề 8: Kỹ năng phòng cháy chữa cháy

Công An Huyện Hoài Đức

9h45-11h15

Chuyên để 9: Luật an toàn giao thông, văn hóa giáo thông

Thứ hai

09/9

8h00-9h30

Chuyên đề 10:  Quy chế đào tạo,  Luật Giáo dục Đại học sửa đổi.

PGS.TS. Trần Đăng Bộ

Trưởng Phòng Đào tạo

9h45-11h15

Chuyên đề 11: Giáo dục giới tính chống xâm hại tình dục trong sinh viên

Cô Nguyễn Thị Lam

Chuyên viên vấn tâm lý, sinh sản Cty Dược phẩm Newsun

Thứ ba

10/9

8h00-9h30

Chuyên đề 12: Quy chế sinh viên; Ứng dụng phần mềm trong đào tạo

ThS. Cao Xuân Thắng

Trưởng Phòng Công tác Sinh viên

9h45-11h00

Chuyên đề 13: Những điều cần biết để chăm sóc sức khỏe bản thân

TS. Trần Thái Hà

Bác sĩ. BV Y học cổ truyền

11h00-11h30

Hướng dẫn viết thu hoạch

ThS.Cao Xuân Thắng

TP. Công tác Sinh viên

 

Nơi nhận:

  • HĐQT, BGH (B/c);
  • Các Đơn vị trực thuộc (t/h);
  • Sinh viên khóa  11t/h);
  • Lưu TC-HC, CTSV.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 

 

TS. Ngô Xuân Hà

 

 

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ