Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Hội thảo khoa học “Cán bộ khoa học trẻ trong lĩnh vực Khoa học xã hội”

18/03/2021

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Hội thảo khoa học “Cán bộ khoa học trẻ trong lĩnh vực Khoa học xã hội”

Theo KH số 10/KH-ĐHTĐ ngày 02/02/2021, Hội thảo Khoa học cấp quốc gia “Cán bộ khoa học trẻ trong lĩnh vực Khoa học xã hội” dự kiến được tổ chức vào ngày 27/4/2021. Kể từ lúc thông báo, Ban Tổ chức đã nhận được sự quan tâm của đông đảo các nhà khoa học gửi tới Hội thảo. Hiện tại các bài báo cáo, tham luận đã được gửi đến Ban chuyên môn và nhận được kết quả phản biện khá tốt.

Vì tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp nên thời gian tổ chức Hội thảo không thể theo đúng như Kế hoạch ban đầu. Ban tổ chức Hội thảo đã hội ý và quyết định điều chỉnh thời gian tổ chức Hội thảo như sau:

- Thời hạn nhận đăng ký và báo cáo tóm tắt: 12/04/2021

- Thông báo kết quả xét duyệt báo cáo tóm tắt: 16/04/2021

- Thời hạn nhận toàn văn báo cáo (hoặc bản thảo, slides): 30/04/2021

Thời gian tổ chức: Từ 8h30 đến 16h00 (Thứ Ba - ngày 25 tháng 5 năm 2021)

-  Địa điểm: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Giáo dục EdLab Asia, 83 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội..

Ban tổ chức Hội nghị thảo xin chân thành cáo lỗi về sự điều chỉnh này và kính mong tiếp tục nhận được sự tham gia và chia sẻ của các nhà khoa học.

Trân trọng ./.

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ