Sinh viên Nguyễn Bình Minh được vinh danh tại Lễ tuyên dương Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường Đại học, học viện trên địa bàn Thành phố.

24/10/2019

Thực hiện Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế tuyên dương, khen thưởng Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường Đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 09/10/2019 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội v/v Tổ chức Lễ tuyên dương Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019;

Sinh viên Nguyễn Bình Minh - Đại học Thành đô vinh dự là gương mặt xuất sắc được Thành Đoàn Hà Nội vinh danh lại Lễ tuyên dương các thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố năm 2019 diễn ra vào 20h00 ngày 28/10/2019. Chúc mừng Nguyễn Bình Minh đã hoàn thành xuất sắc quá trình học tập tại Đại học Thành Đô và xứng đáng là gương mặt tiêu biểu được nhận khen thưởng cao quý này từ Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội. Chúc em luôn thành công trên chặng đường sắp tới với tấm bằng cử nhân xuất sắc của mình. 

Ảnh: Nguyễn Bình Minh - SV thủ khoa xuất sắc Đại học Thành Đô 2019

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ