Quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho sinh viên

28/08/2019

     QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHO SINH VIÊN

 

TT

 

CÔNG VIỆC

 

 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

 

 

GHI CHÚ

 

1

Xin giấy xác nhận vay vốn SV

 

 

 

 

 

 

Bước 1: SV tự in mẫu tại  https://thanhdo.edu.vn/cac-don-tu-bieu-mau-danh-cho-sinh-vien-dai-hoc-thanh-do

Bước 2: Điền thông tin và nộp tại bàn số 2, bộ phận 1 cửa

Bước 3: SV nhận giấy tờ và ký vào sổ xác nhận 

 

 

Thực hiện 2 đợt trong năm:

+ Đợt 01: từ ngày 05/09 đến 20/10

+ Đợt 02: từ ngày 05/02 đến 05/03

 

 

 

2

Đơn xin đề nghị cấp bù miễn giảm học phí

 

3

Xin xác nhận chế độ độc hại ngành

 

4

Xin chứng nhận SV

 

 

 

Tiếp nhận: sáng thứ 3, 5,7 hàng tuần

Trả kết quả: chiều thứ 5 và sáng thứ 7 hàng tuần

(*): Phí làm thẻ SV 20.000đ

5

Làm lại thẻ SV (*)

 

6

Xin cấp giấy xác nhận làm vé tháng xe buýt

 

 

 

7

 

 

Xác nhận SV vào thi (Mất hoặc quên thẻ SV) (*)

 

 

Bước 1: SV đến bàn số 2, bộ phận một cửa

Bước 2: SV điền thông tin vào sổ và nộp phí

 

Tiếp nhận xử lý: sang thứ 3, 5,7 hàng tuần

 (*): Phí cấp giấy xác nhận 20.000đ (đối với lần thứ 2)

 

8

 

Cấp lại mật khẩu (*) (password)

 

 

 

 

Điều chỉnh thông tin SV

 

 

Bước 1:  SV in mẫu tại  https://thanhdo.edu.vn/cac-don-tu-bieu-mau-danh-cho-sinh-vien-dai-hoc-thanh-do

Bước 2:  Nộp mẫu và phí tại bàn số 2;

Bước 3: Cán bộ tiếp nhận xử lý và cấp lại mật khẩu theo lịch

 

 

 

Tiếp nhận xử lý: sáng thứ 3, 5,7 hàng tuần

 (*): Phí cấp lại mật khẩu 10.000đ

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

Giấy giới thiệu SV (Để đi thực tập, thực tế)

 

Bước 1:  SV in mẫu tại  https://thanhdo.edu.vn/cac-don-tu-bieu-mau-danh-cho-sinh-vien-dai-hoc-thanh-do

Bước 2: Lớp trưởng thu và sắp xếp theo thứ tự a,b, c;

Bước 3: Nộp tại bàn số 2;

Bước 4: Lớp trưởng ký sổ và lấy cho lớp

 

 

 

 

 

Tiếp nhận: sáng thứ 3, 5,7 hàng tuần

Trả kết quả: chiều thứ 5 và sáng thứ 7 hàng tuần

 

 

11

 

 

Xin cấp biên lai đóng tiền học phí

 

Bước 1:  SV đăng ký vào sổ tại bàn số 2

Bước 2: Nhận lại biên lai và ký sổ

(lưu ý: trả biên lai trong vòng 10 ngày sau khi đóng học phí).

 

12

 

Xin nghỉ học có thời hạn

 

Bước 1: SV in mẫu tại  https://thanhdo.edu.vn/cac-don-tu-bieu-mau-danh-cho-sinh-vien-dai-hoc-thanh-do

Bước 2: SV nộp mẫu đã điền thông tin kèm theo minh chứng tại bàn số 2, bộ phận một cửa

Bước 3:  SV đến bàn số 2 để nhận kết quả theo lịch đã hẹn.

 

 

 

Tiếp nhận: sáng thứ 3, 5,7 hàng tuần

Trả kết quả: Theo lịch ghi trong giấy hẹn

 

13

 

Đơn yêu cầu được thôi học

 

 

14

 

Xin vào học lại

 

                                                                                 

                                                                                  PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ