Hướng dẫn du lịch (Việt Nam học)

20/04/2018

DANH MỤC CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
Ngành học: Việt Nam học

Mã ngành: 7310630                        

Hệ đào tạo: Chính quy

Thời gian đào tạo: 4 năm               

Danh hiệu: Cử nhân

  1. Mục tiêu đào tạo

1.1.Mục tiêu chung:

Đào tạo cử nhân ngành Việt Nam học có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khoẻ tốt, nắm vững kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn, kiến thức tương đối toàn diện và hệ thống về Việt Nam học, có kĩ năng thực hành về quan hệ quốc tế và năng lực giao tiếp xã hội, sử dụng được một ngoại ngữ trong giao tiếp và trong công tác chuyên môn. Cử nhân Việt Nam học có thể làm việc cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ở Việt Nam, nước ngoài, các tổ chức quốc tế ...

1.2. Mục tiêu cụ thể

Về kiến thức

-Đạt chuẩn kiến thức của trình độ Đại học theo ngành Việt Nam học và chuyên ngành đào tạo Hướng dẫn du lịch hoặc Văn hóa và lịch sử Việt Nam:

+ Đảm bảo nền kiến thức giáo dục đại cương theo chuẩn chương trình đào tạo quốc  gia ngành Việt Nam học.

+ Có kiến thức cơ bản cơ sở ngành và ngành

+ Nắm vững kiến thức chuyên ngành và thực tiễn về Hướng dẫn du lịchhoặcVăn hóa và lịch sử Việt Nam

- Nắm vững kiến thức nền tảng để phát triển kiến thức mới và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn;

- Biết vận dụng các kiến thức chuyên môn nghiệp vụ đủ để hoạt động và công tác có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn của ngành;

- Kiến thức về thương mại điện tử nhằm phát triển tư duy sáng tạo, định hướng kinh doanh, lên ý tưởng khởi nghiệp; tự phát triển ý tưởng kinh doanh trên nền tảng website, thiết bị di động (IOS, Android); tiếp thị trực tuyến, tiếp thị nội dung trên nền tảng Facebook, Google, Youtube; quản trị đơn hàng, bán hàng, quản trị doanh nghiệp, nguồn nhân lực; phát triển hệ thống và chăm sóc khách hàng, nhà cung cấp.

- Kiến thức ngoại ngữ (Tiếng Anh) đạt chuẩn đầu ra tương đương cấp độ B1 - Khung tham chiếu về trình độ ngoại ngữ chung châu Âu (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR).

- Kiến thức tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư số 03/2014/TT - BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin).

Về kỹ năng:

- Có kỹ năng học tập có hiệu quả để có thể tự học tập nhằm tiếp tục nâng cao kiến thức và năng lực;

- Có kỹ năng phản biện, phê phán, đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành;

- Kỹ năng mềm: Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm theo yêu cầu của môi trường làm việc sau này:

Về thái độ

- Có trách nhiệm đối với cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

- Tích cực hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ trong ngành nghề liên quan;

- Biết lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiện quả các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật

2. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

Về kiến thức

-Đạt chuẩn kiến thức của trình độ Đại học theo ngành Việt Nam học và chuyên ngành đào tạo Hướng dẫn du lịch hoặc Văn hóa và lịch sử Việt Nam:

+ Đảm bảo nền kiến thức giáo dục đại cương theo chuẩn chương trình đào tạo quốc  gia ngành Việt Nam học.

+ Có kiến thức cơ bản cơ sở ngành và ngành

+ Nắm vững kiến thức chuyên ngành và thực tiễn về Hướng dẫn du lịchhoặcVăn hóa và lịch sử Việt Nam

- Nắm vững kiến thức nền tảng để phát triển kiến thức mới và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn;

- Biết vận dụng các kiến thức chuyên môn nghiệp vụ đủ để hoạt động và công tác có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn của ngành;

- Kiến thức về thương mại điện tử nhằm phát triển tư duy sáng tạo, định hướng kinh doanh, lên ý tưởng khởi nghiệp; tự phát triển ý tưởng kinh doanh trên nền tảng website, thiết bị di động (IOS, Android); tiếp thị trực tuyến, tiếp thị nội dung trên nền tảng Facebook, Google, Youtube; quản trị đơn hàng, bán hàng, quản trị doanh nghiệp, nguồn nhân lực; phát triển hệ thống và chăm sóc khách hàng, nhà cung cấp.

- Kiến thức ngoại ngữ (Tiếng Anh) đạt chuẩn đầu ra tương đương cấp độ B1 - Khung tham chiếu về trình độ ngoại ngữ chung châu Âu (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR).

- Kiến thức tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư số 03/2014/TT - BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin).

Về kỹ năng:

- Có kỹ năng học tập có hiệu quả để có thể tự học tập nhằm tiếp tục nâng cao kiến thức và năng lực;

- Có kỹ năng phản biện, phê phán, đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành;

- Kỹ năng mềm: Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm theo yêu cầu của môi trường làm việc sau này:

Mức tự chủ và tự chịu trách nhiệm

- Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi; chịu trách nhiệm đối với cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

- Biết hướng dẫn,giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ trong ngành nghề liên quan;

- Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn,

- Biết lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiện quả các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật

3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Cử nhân ngành Việt Nam học sau khi tốt nghiệp có khả năng đảm nhiệm các công việc sau:

- Hướng dẫn viên toàn tuyến, hướng dẫn viên địa phương, thuyết minh viên tại điểm tham quan...

- Điều hành  viên của các chương trình du lịch;

- Nhân viên bán và marketing sản phẩm, dịch vụ du lịch;

- Giảng dạy cho các tổ chức đào tạo về du lịch; hoặc trong các cơ sở đào tạo có môn học liên quan đến Việt Nam học;

- Nhân viên cho các phòng, ban du lịch từ Tổng cục du lịch trở xuống;

- Nhân viên tại các viện, các trung tâm và các cơ quan nghiên cứu khoa học xã hội

- Phóng viên (làm việc tại các cơ quan truyền hình, báo chí, đài phát thanh…);

- Biên tập viên (các cơ quan báo chí, truyền thông…);

- Các cơ quan, các tổ chức trong nước và quốc tế…

4. Khả năng học tập nâng cao trình độ

- Có khả năng học tiếp các bậc học Thạc sỹ, Tiến sỹ.

- Có khả năng tham gia các chương trình Học giả của các quỹ nước ngoài

I. NGÀNH VIỆT NAM HỌC LÀ GÌ?

Việt Nam học (Hướng dẫn Du lịch) là ngành khoa học nghiên cứu đa lĩnh vực về đất nước và con người Việt Nam trên nhiều phương diện khác nhau như: Văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế, phong tục tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo, ngôn ngữ, trang phục,... để làm rõ những nét riêng độc đáo vốn có của Việt Nam​.

>> Mã Ngành: 7310630
>> Tổ hợp xét tuyển: D96, A01, D01, C00

Trường Đại học Thành Đô - Địa chỉ uy tín đào tạo Hướng dẫn viên du lịch

II. SỨC HÚT CỦA NGÀNH

Trong tiến trình Việt Nam đang xây dựng và hội nhập sâu rộng vào quốc tế, Việt Nam học giúp người Việt hiểu hơn về đất nước mình cũng như là một trong những cách giúp bạn bè Thế giới hiểu hơn về đất nước, con người Việt Nam. Vì thế đây cũng là ngành được nhiều sinh viên quốc tế theo học.

Việt Nam là điểm đến hấp dẫn với nguồn tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên văn hóa phong phú, người Việt Nam thân thiện nhiệt tình, mến khách. Món ăn tươi ngon hấp dẫn là những điểm sáng cho ngành du lịch Việt Nam. Mặc dù chịu sự tác động của dịch Covid 19 nhưng du lịch Việt Nam vẫn là điểm thu hút du khách những năm tới. Du lịch phát triển đã mở ra vô số cơ hội việc làm và triển vọng tiến xa trong nghề nghiệp cho các bạn trẻ yêu thích lĩnh vực này.


Đăng ký ngay tại đây!

III. MÔN HỌC TIÊU BIỂU

>> Kiến thức về văn hóa, lịch sử, tôn giáo tín ngưỡng với các học phần: Tiến trình lịch sử Việt Nam, cơ sở văn hóa Việt Nam, Các dân tộc Việt Nam, Tôn giáo và tín ngưỡng Việt Nam
>> Khối kiến thức tự nhiên gắn với nghề du lịch: Địa lý Du lịch Việt Nam, Tài nguyên du lịch Việt Nam, Tuyến và điểm du lịch Việt Nam
>> Khối kiến thức hỗ trợ ngành: Kỹ năng thuyết trình, lập kế hoạch, quản lý thời gian, quản lý ngân sách, Tổ chức sự kiện, Tổ chức hoạt động teambuilding…

IV.  MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

​>> Sinh viên ngành Việt Nam học tại Đại học Thành Đô sẽ được trang bị kiến thức nền tảng về khoa học xã hội & nhân văn; kiến thức toàn diện, chuyên sâu về lịch sử, văn hóa, chính trị, tư tưởng, dân tộc, tôn giáo, ngôn ngữ,…của Việt Nam. Cụ thể hơn, người học sẽ được tìm hiểu về phong tục tập quán, văn hóa giao tiếp, văn hóa ẩm thực, văn hóa mặc,… của các dân tộc trên mọi miền đất nước Việt Nam

 Ngoài ra, sinh viên được rèn luyện những kỹ năng sử dụng Tiếng Việt, kỹ năng dạy tiếng, biên – phiên dịch tiếng Trung, Nhật, Hàn, được trang bị thêm kiến thức nghiệp vụ du lịch, nghiệp vụ văn phòng. Đây sẽ là cầu nối quan trọng trong quan hệ quốc tế, giao tiếp xã hội và công tác chuyên môn. Bên cạnh đó là kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng thực hành, kỹ năng dạy tiếng,  kỹ năng giao tiếp ứng xử trong môi trường làm việc đa dạng;


Sinh viên TDD học trải nghiệm thực tế tại Bà Nà Hills - Đà Nẵng

V. LÝ DO NÊN CHỌN HỌC VIỆT NAM HỌC TẠI TDD

Chọn học ngành Việt Nam học tại trường Đại học Thành Đô, sinh viên sẽ có được:
Chương trình đào tạo cốt lõi:
HỌC TRẢI NGHIỆM theo định hướng: Học – Hành – Nghề - Nghiệp nhằm phát triển ba nền tảng chính cho người học: thái độ, kiến thức và kỹ năng.
Phương pháp đào tạo: Phát triển năng lực tự chủ của người học (Learner Autonomy) bằng phương pháp “Học tập qua các Dự án” (Project-Work Development), ứng dụng mô hình Học kết hợp (Blended Learning).

Đào tạo theo yêu cầu công việc (work-intergrated learning): sự tham gia của các chuyên gia đang làm việc trong ngành Du lịch, Khách sạn trong các khâu của quá trình đào tạo: thẩm định chương trình, thiết kế và triển khai môn học, định hướng nghề nghiệp; hướng dẫn dự án; tham gia giảng dạy; Chương trình thực tập doanh nghiệp (OJT) mang lại cho sinh viên cơ hội ứng dụng kiến thức nền tảng vào thực tiễn. 

Học trải nghiệm:

>> Ngành Việt Nam học của Đại học Thành Đô là một trong những ngành được đánh giá cao, được thị trường lao động ghi nhận. Sau khi tốt nghiệp các sinh viên này được rất nhiều các công ty, các hãng lữ hành đón nhận  như: Công ty Cổ phần cáp treo Bà Nà, Công ty Du lịch Ấn Tượng, Công ty Du lịch Hà Nội……. Có được thành quả đó là một loại các nguyên nhân dưới đây:
>> Được tiếp cận với những giáo trình chuẩn hóa và cập nhật theo nội dung và phương pháp đào tạo của các trường đại học hàng đầu thế giới.
>> Chương trình đào tạo mang tính ứng dụng thực tế, sinh viên được vận dụng lý thuyết vào học kỳ thực tế tại doanh nghiệp. Ngành Việt Nam học tại Đại học Thành Đô có hệ thống kết nối bền chặt với các khu du lịch nổi tiếng như Bà Nà Hills, FLC Sầm Sơn hay những khách sạn nổi tiếng InterContinental Hanoi Landmark 72, Crowne Plaza West Hà Nội, Novotel Hà Nội ……
>> Đội ngũ giảng viên giảng dạy tận tâm, nhiệt tình có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch.

 


Sinh viên TDD tham gia học kỳ Doanh nghiệp tại Bà Nà Hills Đà Nẵng

VI. HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ

Ngoài các hoạt động trên lớp, được thực tế theo từng môn học cụ thể hay thực tập những Công ty du lịch hàng đầu Việt Nam thì người học còn có cơ hội tham gia các hoạt động ngoại khóa như tham dự các câu lạc bộ đặc trưng của ngành như: Câu lạc bộ Du lịch, Câu lạc bộ ngoại ngữ và các hoạt động khác như: Chân có giày và các hoạt động thiện nguyện khác do Đoàn trường tổ chức;


Đêm hội lửa trại do SV ngành Việt Nam học TDD điều hành

 

VII. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

>> Trở thành hướng dẫn viên du lịch hay quản trị lữ hành tại các Công ty du lịch trong cả nước
>> Làm việc tại các cơ quan nghiên cứu và quản lí văn hóa, các tổ chức văn hóa, chính trị, xã hội giáo dục, khoa học, các tổ chức nước ngoài...
>> Làm việc trong các cơ quan báo chí, truyền hình hoặc truyền thông, tổ chức sự kiện…
>> Tham gia giảng dạy tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp hoặc Trung cấp nghề có đào tạo nghề hướng dẫn du lịch.


Sinh viên ngành Việt Nam học TDD trải nghiệm thực tế tại lễ hội “Truyền thống Việt 2019”


Cuộc thi Hướng dẫn viên tài năng Thành Đô năm 2019

VIII. HỌC PHÍ - HỌC BỔNG

HỌC PHÍ:
Học phí toàn khóa = Mức học phí/tín chỉ x Tổng số tín chỉ mỗi ngành đào tạo
Học phí ngành Việt Nam học (Hướng dẫn Du lịch): 420.000 (VNĐ/tín chỉ)
Tổng số tín chỉ ngành Việt Nam học (Hướng dẫn Du lịch): 149 (tín chỉ)

HỌC BỔNG TÂN SINH VIÊN:
Học bổng toàn phần: Trị giá: 100% học phí toàn khóa học
Học bổng bán phần: Trị giá 50% học phí toàn khóa học.
Học bổng công nghệ: Trị giá mỗi suất là một máy tính bảng Samsung.
Học bổng hỗ trợ học tập: Trị giá 20% học phí toàn khóa học


PGS.TS Nguyễn Thị Chính (Phó Hiệu trưởng Đại học Thành Đô) trao tặng học bổng cho sinh viên lễ khai giảng năm học 2019

IX. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN

Năm 2021, Trường Đại học Thành Đô tuyển sinh ngành Việt Nam học (Hướng dẫn Du lịch) theo 02 phương thức:
>> Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT.
>> Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT

Hồ Sơ
- 01 bản sao Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (công chứng);
- 01 bản sao Học bạ THPT (công chứng);
- 01 bản sao Chứng minh thư nhân dân, 01 bản sao Giấy khai sinh; 02 ảnh 3*4.

Lưu ý
Những thí sinh chưa tốt nghiệp THPT: Đăng ký xét tuyển online để nhận hướng dẫn cụ thể cách thức và tư vấn ngành nghề
Đăng ký xét tuyển online tại đây
Những thí sinh đã tốt nghiệp THPT: nộp đầy đủ Hồ sơ để được xét và công nhận trúng tuyển theo quy định.
Mọi thắc mắc về các vấn đề khác, mời bạn đặt câu hỏi để được tư vấn: 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:
Thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại trường hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện theo địa chỉ:
Trường Đại học Thành Đô
Km 15, Quốc lộ 32, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội
Hotline: 02433. 861. 601/ 094.191.3658

Xem thêm: 

Ngành Ngôn ngữ Anh xét tuyển những tổ hợp môn nào?

Ngành Ngôn ngữ Anh là gì? Ra trường làm gì?

Ngành CNKT Ô tô xét tuyển những tổ hợp môn nào?

Ngành Quản trị Khách sạn là gì? Ra trường làm gì?

Ngành Quản trị Khách sạn xét tuyển những tổ hợp môn nào?

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ