Kế hoạch tổ chức Hội thao sinh viên Thành Đô năm 2019

22/10/2019

Ảnh: Hội thao sinh viên Thành Đô năm 2018

Chào mừng 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019) và 30 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019);  Đồng thời nâng cao phong trào hoạt động của Đoàn trường, tăng cường tinh thần đoàn kết giao lưu học hỏi giữa các Liên chi, Chi đoàn và đoàn viên sinh viên trong Nhà trường cũng như Tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho các đoàn viên thanh niên trong Nhà trường, Đoàn Trường Đại học Thành Đô tổ chức “Hội thao sinh viên Thành Đô năm 2019”, cụ thể:

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: 7h30, ngày 14 tháng 12 năm 2019 (Thứ Bẩy)

- Địa điểm:  Sân vận động trường Đại học Thành Đô

2. Nội dung thi đấu

- Kéo co (nam, nữ);

- Điền kinh (100m và cự ly trung bình nam, nữ);

- Cầu lông (Đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ);

- Nhảy bao bố đôi nam nữ. 

3. Đối tượng và hình thức tham gia

* Đối tượng:  Là sinh viên đang học tập tại Trường Đại học Thành Đô có tư cách đạo đức, có đủ sức khỏe tham gia các nội dung và có tham gia đóng bảo hiểm thân thể.

* Hình thức tham gia

- Các đội và các vận động viên đăng ký theo Chi đoàn; Bí thư Chi đoàn tổng hợp danh sách về cho Ban tổ chức theo đúng thời gian quy định.

- Danh sách đăng ký thi đấu gửi về Ban tổ chức trước 10h00 ngày 09/12/2019 tại văn phòng Đoàn trường hoặc liên hệ đồng chí Lê Trạch Trưởng – UVBTV Đoàn trường (ĐT: 0989.252385).

- Mỗi lớp có thể tham gia các nội dung sau:

+ Một đội kéo co nam (10 VĐV). 

+ Một đội kéo co nữ (10 VĐV).

+ 01 VĐV Nam chạy cự ly trung bình (1500m).

+ 01 VĐV Nữ chạy cự ly trung bình (800m).

+ 01 VĐV Nam chạy cự ly ngắn (100m).

+ 01 VĐV Nữ chạy cự ly ngắn (100m).

+ 01 đơn nam cầu lông.

+ 01 đơn nữ cầu lông.

+ 01 đôi nam nữ cầu lông (lớp phải có nam và nữ).

+ 01 đôi nam nữ nhảy bao bố.

Lưu ý: Mỗi sinh viên chỉ được đăng ký 01 nội dung thi đấu

4. Cơ cấu giải thưởng: Ban tổ chức sẽ trao thưởng và chứng nhận:

+ 10 giải Nhất              : Cho 10 nội dung thi đấu

+ 10 giải Nhì                :   nt

+ 10 giải Ba                  :   nt

Trên đây là kế hoạch tổ chức “Hội thao sinh viên Thành Đô năm 2019”. BCH Đoàn trường kính đề nghị Chi ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường và các đơn vị liên quan tạo điều kiện để Hội thao diễn ra thành công tốt đẹp.

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ