Đoàn Trường Đại học Thành Đô nhận nhiều bằng khen do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng

01/10/2019

Sáng ngày 28/9/2019, Đoàn Thanh niên Đại học Thành Đô vinh dự nhận Bằng khen của TW Đoàn, Thành đoàn - Hội Sinh viên thành phố Hà Nội tại Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên, sinh viên khối Đại học, Cao đẳng, Học viện Thủ đô năm học 2018 - 2019.

Tại Hội nghị, Thành đoàn - Hội Sinh viên TP Hà Nội đã trao tặng Cờ thi đua, Bằng khen cho các tập thể và cá nhân thuộc các cơ sở Đoàn, Hội trực thuộc khối trường học đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2018 - 2019. Cụ thể, có 10 đơn vị vinh dự nhận cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Đoàn vì đã đạt cờ xuất sắc của thành phố 3 năm liên tiếp; 44 đơn vị nhận bằng khen Trung ương Đoàn; 26 đơn vị vinh dự nhận cờ thi đua xuất sắc của Thành đoàn, 14 đơn vị nhận bằng khen của Thành đoàn, 04 đơn vị được nhận cờ xuất sắc dẫn đầu toàn khối; 26 đơn vị nhận cờ thi đua xuất sắc của Thành đoàn Hà Nội.

Trong năm học 2018 - 2019, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Thành Đô vinh dự nhận nhiều bằng khen của tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học 2018 – 2019 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng:

1. Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Thành Đô

2. Liên Chi Đoàn Khoa Du lịch – Ngoại ngữ

3. Liên Chi Đoàn Khoa CNKT Ô tô

4. Câu lạc bộ Tiếng Anh

5. Đồng chí: Nguyễn Đình Việt (Bí thư)

6. Đồng chí: Trần Đức Anh (Ủy viên BCH)

Phát huy những thành tích đạt được, trong năm học 2018 - 2019, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Thành Đô tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ sinh viên, các hoạt động phong trào, tạo môi trường thuận lợi cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Nhà trường và tiếp tục khẳng định vị thế trong hệ thống Đoàn Thành phố Hà Nội và toàn quốc.

 

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ