Đại học Thành Đô tham gia Hội nghị tổng kết công tác Đoàn do Đoàn Thanh niên - Hội SV Thành phố Hà Nội tổ chức

30/09/2019

Ngày 28/9, tại Vĩnh Phúc, Trường Đại học Thành Đô đã tham dự Hội nghị tổng kết công tác Đoàn do Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội tổ chức. Hội nghị nhằm mục đích tổng kết công tác Đoàn; Hội và phong trào thanh niên khối trường Thủ đô năm học 2018 - 2019; Tổng kết chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2019.

Hoạt động nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm học vừa qua, đồng thời đề ra phương hướng hoạt động cho năm học mới 2019 - 2020.

Tại Hội nghị, đại diện Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội báo cáo tóm tắt kết quả công tác Đoàn, Hội và phong trào sinh viên khối đại học, cao đẳng, học viện Thủ đô năm học 2018- 2019; triển khai trọng tâm công tác năm học 2019- 2020. Hội nghị đã cùng thảo luận, lắng nghe những ý kiến tham luận đến từ các đồng chí là cán bộ Đoàn nòng cốt khối trường học đã đưa ra các giải pháp mới trong nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn thông qua các mô hình hoạt động chuyên môn; giải pháp sáng tạo triển khai hiệu quả phong trào Sinh viên 5 tốt; kinh nghiệm đưa giảng viên trẻ, sinh viên về các địa phương tình nguyện xây dựng nông thôn mới,...

Trong khuôn khổ Hội nghị, Trung ương Đoàn - Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Thành đoàn - Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội đã tặng cờ thi đua, cờ dẫn đầu, bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, Hội và phong trào sinh viên năm học 2018 - 2019.

Cụ thể, có 10 đơn vị vinh dự nhận cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Đoàn vì đã nhận được cờ xuất sắc của thành phố 3 năm liên tiếp. 44 đơn vị nhận bằng khen Trung ương Đoàn; 26 đơn vị vinh dự nhận cờ thi đua xuất sắc của Thành đoàn. 14 đơn vị nhận bằng khen của Thành đoàn. 4 đơn vị được nhận cờ xuất sắc dẫn đầu toàn khối. 26 đơn vị nhận cờ thi đua xuất sắc của Thành đoàn Hà Nội.

Đặc biệt, có 4 đơn vị đạt danh hiệu xuất sắc dẫn đầu thi đua khối đại học, cao đẳng, học viện năm học 2018 – 2019: Đoàn Thanh niên trường Đại học Kinh tế Quốc dân, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và Học viện Ngân hàng.

Bên cạnh đó, có 18 đơn vị vinh dự nhận bằng khen; 7 đơn vị xuất sắc dẫn đầu 5 cụm thi đua trong công tác Hội và phong trào Sinh viên nhận cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ