Câu lạc bộ Tình Nguyện Đại học Thành Đô

05/03/2019

- Giới thiệu chung: CLB Sinh viên Tình nguyện Đại học Thành Đô là tổ chức tình nguyện thành lập với sự giám sát của Đoàn trường Đại học Thành Đô, với mục đích là nơi gắn kết giao lưu của sinh viên toàn trường . Mục  tiêu luôn hướng tới là giúp đỡ sinh viên, cộng đồng. Thành lập ngày 28/08/2004 .

- Câu Slogan : Tình nguyện Thành Đô Đoàn kết - Sôi động - Sáng tạo 

- Thời gian sinh hoạt: 17h, thứ 3 hàng tuần, Sảnh A - Trường Đại học Thành Đô.

- Thông tin liên hệ: Phó Chủ nhiệm: Đ/c Phạm Văn Hào (SĐT: 0377.663.770)

- Fanpage: Sinh Viên Tình Nguyện Đại Học Thành Đô

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ