Câu lạc bộ Tiếng Nhật Đại học Thành Đô

05/03/2019

- Giới thiệu chung:

+ Tạo ra sân chơi chung về hoạt động học tập tiếng Nhật, gắn kết sinh viên, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận với người nước ngoài, được tham gia hoạt động thực tế và rèn luyện thêm kỹ năng tiếng Nhật.

+ Giúp sinh viên năng động hơn, có tinh thần trách nhiệm hơn, tạo điều kiện cho sinh viên phát hiện năng lực tiếng cũng như năng lực tổ chức hoạt động.  

+ Giúp sinh viên nhận ra giá trị đoàn kết thông qua việc sinh hoạt tập thể, sinh hoạt nhóm, qua các hoạt động thực tế; từ đó học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong quá trình sinh hoạt câu lạc bộ và học tập.

- Slogan: “ Không có gì là không thể 

- Thời gian sinh hoạt: Chủ nhật hàng tuần (từ 9 giờ đến 12 giờ) - Đại học Thành Đô

- Thông tin liên hệ: Chủ nhiệm: Đ/c Thân Thị Thu Hoài Ninh 

Group: Thành Đô J Club (Câu lạc bộ tiếng Nhật-Đại học Thành Đô)

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ