Cán bộ Trường Đại học Thành Đô tham gia chương trình bồi dưỡng “Phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe”

20/09/2019

Căn cứ Giấy mời số 123/GM-K2ĐT ngày 09 tháng 9 năm 2019 của Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ y tế về việc tham dự Hội thảo triển khai Thông tư số 11/2019/TT-BYT và chương trình bồi dưỡng “Phương pháp dạy – học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe”.

Trường Đại học Thành Đô đã quyết định cử các CB, GV sau đây tham dự Hội thảo vào ngày 17/9/2019:

  1. Ông Nguyễn Tiến Đức – Giảng viên
  2. Ông Nguyễn Văn Trường – Giảng viên
  3. Bà Trần Thị Tâm – Nhân viên

Ảnh: Các thành viên tham dự Hội thảo

Đến với buổi Hội thảo, các học viên sẽ được tìm hiểu thêm về chương trình đào tạo giảng viên lâm sàng: Phương pháp dạy – học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe. Chương trình nhằm cung cấp và trang bị cho người học những năng lực sư phạm y học chú trọng vào việc giảng dạy và lượng giá lâm sàng trong bối cảnh thay đổi đào tạo Y khoa dựa trên năng lực.

Sau khi dự khóa học theo chương trình sẽ có 4 sản phẩm đầu ra:

- Một bản dự thảo kế hoạch giảng dạy lâm sàng do học viên thiết kế ứng với chuyên ngành tương ứng.

- Hai bài giảng thử của học viên vận dụng phương pháp dạy học lâm sàng tích cực.

- Một bài kiểm tra sử dụng một số công cụ lượng giá đơn giản.

- Kế hoạch hành động sau hội thảo.

Những khóa đào tạo và huấn luyện này rất cần thiết cho việc củng cổ kiến thức, kỹ năng, nâng cao năng lực giảng dạy thực hành lâm sàng bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Với 40 tiết học, các học viên đã được trang bị những kiến thức, kỹ năng về xác định nhu cầu đào tạo, nắm bắt được nội dung chương trình đào tạo dựa trên năng lực, mục tiêu đào tạo, lượng giá, đánh giá học viên trong giảng dạy lâm sàng và một số phương pháp dạy học tích cực trong lâm sàng cũng như y học dựa trên chứng cứ vào giảng dạy lâm sàng. Đồng thời, giúp học viên hiểu rõ hơn về các nội dung của Thông tư 11/2019 TT-BYT.

Các giảng viên của trường Đại học Thành Đô đã tham gia hội thảo nhiệt tình và thành công, lĩnh hội được những kiến thức quan trọng và cần thiết.

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ