Khoa cơ bản Tham gia tập huấn giảng viên các môn Lý luận chính trị

22/08/2019

Sáng 12/8/2019, tại Hà Nội, các Giảng viên giảng dạy Lý luận chính trị thuộc Khoa Cơ bản, Trường Đại học Thành Đô đã tham gia lớp tập huấn các môn Lý luận chính trị do Bộ GD&ĐT phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức theo công văn số 3283/BGDĐT-GDDH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tập huấn dạy các môn Lý luận chính trị.

Chương trình lớp tập huấn năm 2019 tập trung vào các nội dung:
- Khuyến khích giảng viên các môn Lý luận chính trị ở các cơ sở giáo dục đại học học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học các môn Lý luận chính trị.

- Bố trí đội ngũ giảng viên giảng dạy một cách khoa học, trong thời gian trước mắt cần bố trí giảng viên giảng dạy phù hợp với chuyên môn đào tạo để đảm bảo chất lượng của môn học theo chương trình, giáo trình mới.

- Tiếp tục nghiên cứu, góp ý hoàn thiện nội dung chương trình, giáo trình các môn  Lý luận chính trị sau mỗi năm học để bộ chương trình, giáo trình ngày càng hoàn thiện hơn

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An nhấn mạnh, việc nghiên cứu, đổi mới nội dung chương trình các môn Lý luận chính trị trong thời gian tới đang đặt ra những nhiệm vụ nặng nề và đỏi hỏi phải tiếp tục có những chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa cùng với các nhiệm vụ chung của toàn ngành.
Để triển khai giảng dạy, học tập Lý luận chính trị trong các cơ sở giáo dục đại học từ năm học 2019 - 2020, Thứ trưởng đề nghị, các đồng chí báo cáo viên truyền đạt cho đội ngũ giảng viên các môn Lý luận chính trị những vấn đề mới, cốt lõi của chương trình, giáo trình các môn Lý luận chính trị vừa được tổ chức biên soạn.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT yêu cầu lãnh đạo khoa, bộ môn Lý luận chính trị thực hiện tốt công tác tham mưu với lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học, đặc biệt chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, thi kiểm tra đánh giá các môn học Lý luận chính trị; đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo hướng vận dụng những kiến thức lý luận vào thực tiễn ngành đào tạo của nhà trường trong quá trình giảng dạy. Xây dựng hệ thống bài giảng điện tử, hệ thống phim, ảnh tư liệu phục vụ việc giảng dạy,
học tập các môn Lý luận chính trị.

Các môn Lý luận chính trị bao gồm: Triết học Mác-Lênin, Kinh tế Chính trị Mác-Lênin, Chủ nghĩa Xã hội khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ