Bầu Ban chấp hành Đoàn Trường Đại học Thành Đô khóa V, nhiệm kỳ 2019-2022

16/12/2019

Công tác đoàn thể là một trong những hoạt động được đánh giá là sôi nổi và tích cực tại Đại học Thành Đô. Năm 2020, Trường Đại học Thành Đô chuẩn bị bầu Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  khóa V, nhiệm kỳ 2019 – 2020 diễn ra vào ngày 27, 28 tháng 12 năm 2019 sắp tới. Sau đây là danh sách 18 gương mặt tiêu biểu dự kiến bầu BCH Đoàn TNCS Hồ Chính Minh khóa V

Trong số 18 nhân sự dự kiến bầu cử BCH Đoàn trường có 11 gương mặt sinh viên đến từ các khoa, đó là: 

1. Nguyễn Văn Anh – 1997 - Phó Bí thư Liên chi Đoàn CNKT Ô tô khóa V, nhiệm kỳ 2019 – 2022, Bí thư Chi đoàn ĐH CNKT Ô tô K10

2. Trần Đức Anh – 1996 - UV BTV Đoàn trường khóa IV, Nhiệm kỳ 2017 – 2019

3. Nguyễn Thùy Dương – 2000 - Bí thư Chi đoàn ĐH Kế toán – K10

4. Phạm Thị Hương – 2000 - Phó Bí thư Liên chi Đoàn CNTT, Đ- ĐT Khóa V, nhiệm kỳ 2019 – 2022, Bí thư Chi đoàn ĐH CNTT K10

5. Nguyễn Ngọc Sỹ Hoàng – 2001 - Bí thư Chi đoàn  - Đại học Quản trị kinh doanh K11

6. Lê Thị Linh -  1999 - Chi đoàn ĐH Dược C – K9

7. Trần Thị Ngọc – 1999 - Chi đoàn ĐH Dược C – K9

8. Lường Văn Quang – 2001 - Bí thư Chi đoàn ĐH QTKS – K11

9. Nguyễn Danh Thành – 2000 - Bí thư Chi đoàn ĐH Điện, Điện tử K10

10. Nguyễn Thị Tuyết – 2000 - Bí thư Chi đoàn ĐH Hướng dẫn Du lịch – K10

11. Nguyễn Văn Tiến – 2001 - Lớp phó học tập ĐH Ô tô – K11

Và 7 gương mặt là cán bộ, giảng viên đang công tác tại trường, gồm có: 

1.Nguyễn Thị Bích – 1986 - Thạc sĩ - Phó Bí thư Đoàn trường khóa IV, Nhiệm kỳ 2017 – 2019

2.Nguyễn Đức Báu – 1989 - Cử nhân - UV BCH Đoàn trường Khóa IV, nhiệm kỳ 2017 - 2019, Chuyên viên phòng TC-HC

3.Quách Công Giang – 1994 - Cử nhân - UV BCH Đoàn trường Khóa IV, nhiệm kỳ 2017 – 2019, Phó Trưởng ban QT&ƯDCN

4.Phạm Thị Thu Hiền – 1983 - Cử nhân - Bí thư Liên chi Đoàn Kinh tế khóa V, nhiệm kỳ 2019 – 2022 Giảng viên Khoa Kinh tế

5.Hoàng Thị Ánh Tuyết – 1994 - Bí thư Chi đoàn Giáo viên, nhiệm kỳ 2019 – 2022, Chuyên viên phòng CTSV

6.Hoàng Thanh Tùng  - 1987 -  Bí thư Liên chi Đoàn CNTT, Đ-ĐT khóa V, nhiệm kỳ 2019 – 2022, Giảng viên Khoa CNTT

7.Lê Trạch Trưởng – 1985 - UV BTV Đoàn trường Khóa IV, nhiệm kỳ 2017 - 2019, Bí thư Liên chi Đoàn CNKT Ô tô, Giảng viên Khoa CNKT Ô tô

Đây sẽ là những gương mặt tiêu biểu cho khối đoàn viên, thanh niên nằm trong danh sách bình bầu BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa V của Trường Đại học Thành Đô. Những gương mặt xuất sắc nhất sẽ được bình bầu vào ngày 26,27/12/2019, sẽ là đại diện cho đội ngũ Đoàn viên, thanh niên Nhà trường khởi xướng các phong trào, hoạt động Đoàn sôi nổi và tích cực trong những năm tiếp theo. 

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ